Disclaimer

NDMB
De werknamen NDM Beheer en NDM Bouwadvies vallen onder de bedrijfsnaam NDMB.

Correctheid van informatie
Alhoewel getracht is de informatie op de websites www.ndmb.nl en www.ndmbeheer.nl correct te vermelden is het mogelijk dat hierin toch onjuistheden staan. NDMB kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de weergegeven informatie niet correct is. De aansprakelijkheid geldt evenmin voor de informatie die derden (laten) vermelden of door middel van doorlinken zijn benaderbaar. Indien noodzakelijk of indien gewenst kan de vermelde informatie ter controle nagevraagd worden via email.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De privacyverklaring conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing en te downloaden van de NDMB website www.ndmb.nl/Privacyverklaring.pdf

Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, foto´s, beeldmateriaal en logo´s liggen bij NDMB.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van NDMB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijziging disclaimer
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.